KALKMALERI

Målgruppe for kurset: Billedkunstlærere samt lærere i historie og kristendomskundskab med interesse i praktisk/musiske fag. Målsætning: At præsentere kalkmaleri som en billedlig udtryksform, samt at gøre eleverne bevidste om, at de er en del af den kristne kultur. Indhold: Med udgangspunkt i middelalderens kalkmalerier, ser vi på ornamenter og mønstre, farver samt billedudtryk. Vi omsætter tanker, viden og oplevelser til kreative udtryk, som bliver det bærende element i egne kalkmalerier. Der gennemgås farver, materialer og teknikker i arbejdet med kalkmaleri i klassen.